Framsida      Produkter     Teknisk information   Kontaktuppgifter
     

 

SIURA VÄRMEFLÄKTAR


   -
 
Universal värmefläktar
effekt:  2 kW - 20 kW
   - 
Värmefläkrar för brannfarliga utrymmeneffekt:  3,5 kW - 8 kW
-Värmefläktarna är tillverkade helt av metall och de är mycket brandsäkra. 
- I alla modeller används komponenter som med flera års erfarenhet konstaterats vara hållbar.
-
Noggrann steglöst justerbar termostat med gradering 0 - 40*C
- Alla modeller är stänkvatten- och dammskyddade.
- IP-klass 54
UNIVERSAL VÄRMEFLÄKTAR

 
Universal modellerna ger effektiv uppvärmning till krävande utrymmen

     Säker tillägsvärme till privat bruk och bostadsutrymmen
     Funktionssäker teknik och pålitlighet för professionelt bruk
     Hållbar kvalitet för lång livslängd i hårt och krävande bruk

 
Klicka på bilden så får du tilläggsuppgifter och bilder på modellen.

S 2

S 3 S 6 S 10 S 17

anslutningsspänning 230 V
effekt 2 kW

anslutningsspänning 230 V
effekt 3,5 kW

anslutningsspänning 400 V
effekt 6,3 kW

anslutningsspänning 400 V
effekt 10 kW

anslutningsspänning 400 V
effekt 16,4 kWS 40 Element 10 kW
anslutningsspänning 400 V   
effekt 40 kW

anslutningsspänning 400 V   
effekt 10 kW

 

Värmefläktarnas tekniska uppgifter och prislista

Tackvare den cylindriska utformningen så kan värmarens luftström riktas noggrant mot objektet som ska värmas.
På grund av denna inriktningsbara blåskapacitet så är alla modeller mycket effektiva vid torkning av fuktiga konstruktioner samt vid upptining av nedfrysta objekt. 

Varje mål behöver en värmefläkt som lämpar sig för ändamålet:
      -privat hushåll, företag, industri, lantbruk, byggnadsverksamhet, sanering, mm.
      -garage, villor, byggen, verkstäder, badrum, grönsaksförråd, potatiskällare, mm.
  
Jämför våra modeller för att finna en värmefläkt som lämpar sig för dina behov

VÄGGSTÄLLNING

Värmefläktarna kan också ställas på en väggställning. Med hjälp av väggställningen kan luftströmmen riktas effektivt, på så vis kan du också spara i energiförbrukningen.


Mera om väggställningen.
 
VÄRMEFLÄKTAR FÖR BRANDFARLIGA UTRYMMEN


Viktig information:

I utrymmen som klassas brandfarliga är det enbart tryggt att använda sådana värmefläktar som är godkända för ändamålet och som är utmärkta med uppgiften: FÖR BRANDFARLIGA UTRYMMEN


VARNING:

Elvärmefläktens IP-klass avgör inte enbart godkännandet för brandfarliga utrymmen utan apparaten bör även utfylla de övriga kraven som krävs för denna kategori.

Click the picture and see more information about each model.
S 3 PVT S 5 PVT S 4/8 PVT
anslutningsspänning 230 V
effekt 2 kW 
anslutningsspänning 400 V
effekt 5,5 kW 
anslutningsspänning 400 V
effekt 8 kW 
.
Värmefläktarnas tekniska uppgifter och prislista
.
Förutom tillräcklig IP-klass bör elvärmefläktar klassificerade för brandfarliga utrymmen uppfylla de övriga specialkraven som krävs för dessa utrymmen. Det finns speciella tilläggskrav på apparatens konstruktion, delarnas och ytornas max.temperaturer samt krav  på tilläggskomponenter.

Till brandfarliga utrymmen  klassificeras de flesta byggnader för husdjur och sådana utrymmen där det bildas ett enhetligt antändbart dammskikt, t.ex. snickarverkstäder, arkiv och textilförråd.

De modeller som är godkända för brandfarliga utrymmen är INTE GODKÄNDA för explosionsfarliga utrymmen. Sådana utrymmen är t.ex. utrymmen där det uppstår antändbara gaser av bränslen och lösningsmedel.

Tilläggsuppgifter om lämplighet för ett visst utrymme kan bes av de lokala brandmyndigheterna eller av oss. 

 

VÄGGSTÄLLNING

I byggnader för husdjur lönar det sig att placera PVT-värmaren i en väggställning, då är den skyddad från djuren och från golvets smuts och fuktighet.


Mera om värrställningen
    Tilläggsinformation om våra produkter:
    Ring eller skicka e-mail
:
    

    SIURA OY
    32920 Kauvatsa
    Finland

    Tel. 02-5561 002

 

Framsida      Produkter     Teknisk information   Kontaktuppgifter

 

Siura Oy.   . 2010